Hồng Đạt Farm

Trồng trọt thuần theo tự nhiên, ứng dụng khoa học kỹ thuật

Hồng Đạt Farm

Ngành trồng trọt

Chúng tôi là Hồng Đạt Farm, một nhóm nhỏ những người đã tập hợp lại với nhau, đoàn kết với nhau bởi niềm tin rằng chúng ta có thể tạo ra một nền nông nghiệp xanh vì sức khỏe con người và hành tinh xanh, từ đây chúng tôi đã ra đời. Chúng tôi đã nhiệt quyết đưa ra một ý tưởng mang tính đột phá cho nông nghiệp xanh.

Liên hệ hợp tác cùng nông dân: 0867167968
Đặt hàng Online: 0867167968
Tư vấn kỹ thuật: 0965331321 (Thạc sĩ thú y)

Các hình ảnh trồng trọt

Thanh Long ruột đỏ

Rau sạch hữu cơ

An toàn – Chất lượng